جستجو

تبلیغاتلیست کاملی از مجله های رایگان و غیر رایگان مرتبط با امنیت و هکینگ


  Complete List of Security Oriented Magazines


  Hakin9 Magazine
  Website: http://hakin9.org
  Orientation: Hacking and Pen Testing Professionals
  Frequency: Monthly
  Price: Paid


  Pentest Magazine
  Website: http://pentestmag.com
  Orientation: Hacking and Pen Testing Professionals
  Frequency: Monthly
  Price     Paid


  INSecure Magazine
  Website: http://www.insecuremag.com
  Orientation: General Security News
  Frequency: Monthly
  Price: Free


  HackInsight Magazine
  Website: http://hackinsight.org/
  Orientation: Hacking and Pen Testing Professionals
  Frequency: Monthly
  Price: Free


  Hack In the Box (HITB) Magazine
  Website: http://magazine.hackinthebox.org/
  Orientation: Hacking and Pen Testing Professionals
  Frequency: Quarterly
  Price: Free


  Information Security Magazine
  Website: http://searchsecurity.techtarget.com
  Orientation: Hacking and Pen Testing Professionals
  Frequency: Daily (Online)
  Price: Free


  Security Acts Magazine
  Website: http://www.securityacts.com/
  Orientation: Security Technical Professionals and CEOs
  Frequency: Monthly
  Price: Free


  Security Magazine
  Website: http://www.securitymagazine.com.br/
  Orientation: Security Technical Professionals and CEOs
  Frequency: Monthly
  Price: Paid


  Hak5 Magazine
  Website: http://www.hak5.org/
  Orientation: Hacking, Pen Testing and Security Professionals
  Frequency: Daily / Monthly
  Price: Free


  H2HC StaySafe Magazine
  Website: http://www.staysafepodcast.com.br
  Orientation: Security and Pen Testing Professionals
  Frequency: Daily / Monthly
  Price: Free


  SC Magazine Magazine
  Website: http://www.scmagazine.com/
  Orientation: General Security Professionals and CIOs
  Frequency: Monthly
  Price: Paid


  CHMag Magazine
  Website: http://www.chmag.in/
  Orientation: Hacking and Pen Testing Professionals
  Frequency: Monthly
  Price: Free


  Digital Forensics Magazine
  Website: http://www.digitalforensicsmagazine.com/
  Orientation: Forensic Professionals
  Frequency: Monthly
  Price: Free


  Phrack Magazine
  Website: http://www.phrack.org/
  Orientation: Hacking and Pen Testing Professionals
  Frequency: Weekly / Monthly
  Price: Free


  Hacker5 Magazine
  Website: http://hackers5.com/
  Orientation: Hacking and Pen Testing Professionals
  Frequency: Monthly
  Price: Free


  Hacker Monthly Magazine
  Website: http://hackermonthly.com
  Orientation: Hacking and Pen Testing Professionals
  Frequency: Monthly
  Price: Free


  2600 The Hacker Quarterly Magazine
  Website: http://www.2600.com/
  Orientation: Hacking and Pen Testing Professionals
  Frequency: Quarterly
  Price: Paid


  eForensics Magazine
  Website: http://eforensicsmag.com
  Orientation: Forensic Professionals
  Frequency: Monthly
  Price: Paid


  I'm Hacker
  Website: http://www.imhaker.com/
  Orientation: Hacking and Pentesting Professionals
  Frequency: Monthly
  Price: Free


  این مطلب تا کنون 36 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 24 شهريور 1392
  منبع
  برچسب ها : http ,magazinewebsite ,monthlyprice ,professionalsfrequency ,hacking ,orientation ,magazinewebsite http ,testing professionalsfrequency ,professionalsfrequency monthlyprice ,orientation hacking ,professionalsfrequency daily ,testing professionalsfrequency ,
  لیست کاملی از مجله های رایگان و غیر رایگان مرتبط با امنیت و هکینگ

تبلیغات


  تبلیغات شما در این قسمت

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه 10 فروردين 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر